Eenoog wil samen met zijn Titanen het vertrouwen herstellen

Titaan2Eenoog wil de maatschappij opnieuw activeren door het geloof in eigen kunnen te herstellen en te stimuleren. De sleutel is een duurzaam economisch verhaal met nieuwe impulsen (duurzame energie, biotechnologie…), en een injectie van het niet-rendabele slapende geld, binnen het bestaande economische weefsel. Een geoptimaliseerd tax-shelter-principe maakt het mogelijk de meest uiteenlopende samenlevings- en onderzoeksprojecten en nieuwe bedrijfsclusters te voeden en zo de ervaring van jaren ondernemerschap en de ambitie en het talent van jonge starters succesvol samen te brengen. De start is Vlaanderen, het doel Europa.

Een Titanenwerk is nooit afgerond
Eenoog nodigt elke Titaan uit om zijn opdracht uit te voeren vanuit zijn eigen persoonlijkheid, vrij van alle beperkingen en belemmeringen. Dankzij de synergie van individuele kernpunten kunnen de 100 Titanen actiepunten, doelstellingen en een tijdskader filteren om de vlam van het nieuwe vertrouwen te ontsteken en aan te wakkeren naar het grote publiek. Het einddoel is een universele wijziging in het bestedings- en leefpatroon en de aanzet tot een zinvolle consumptie en waardenbeleving.